DHF's Ungdoms legat

DHF's Ungdoms Legat

 

 

 

 

Dansk Havfisker Forbund har et legat under navnet

 

DHF's Ungdoms Legat

 

Legatets formål er at hjælpe, primært unge eller studerende, til deltagelse i fiskekonkur¬rencer for medlemmer af Dansk Havfisker Forbund og hertil tilsluttede klubbers medlem¬mer.

 

Midlerne til udlodning af legater kan kun tages af renter, donationer og sponsorater.

 

Legatets navn skyldes stifteren Jens Frandsen, der deltog i fiskefestivaler i det meste af Europa. Inden sin alt for tidlige død stiftede han legatet, der skulle danne grundlag fro unge eller studerende kunne deltage i fiskefestivaller eller fiskekonkurrencer.

 

Legater kan søges af alle medlemmer af Dansk Havfisker Forbund eller medlemmer af klubber der er tilsluttet Dansk Havfisker Forbund. Unge eller studerende har fortrinsret ved tildelingen af legater.

 

Legater kan søges til alle konkurrencer, der indgår i Ambassadeurcuppen i Danmark.

 

Motiverede ansøgninger om legat sendes til formanden for DHF's Ungdoms Legat, Finn Larsen via mail finn@stenni.dk

 

Bestyrelsen for DHF's Ungdoms Legat behandler modtagne ansøgninger på Dansk Havfisker Forbunds årlige generalforsamling.

 

Vedtægter for legatet kan ses via dette link DHF's Ungdoms legats vedtægter

 

 

 

Dansk Havfisker Forbund (DHF) er et Forbund af havfiskere, som blev stiftet i 1971.

Dansk Havfisker Forbund er aktiv medlem af European Federation of Sea Anglers (EFSA), som er en sammenslutning af mere end 20 medlemslande i Europa, som har aktiviteter indenfor havfiskeri. Herudover er Sydafrika og Zimbabwe tilknyttet EFSA. EFSA blev stiftet i Looe, Cornwall, England i 1961.

Dansk Havfiskerforbund