Bliv Medlem

Bliv medlem

 

 

Oprettelse af medlemskab af Dansk Havfisker Forbund

 

Der er tre medlemsgrupper indenfor DHF:

 

For alle medlemsgrupper gælder at kontingentet opkræves en gang årligt i januar måned

 

Klubmedlem (K-medlem)

 

Medlemmer af klubber tilsluttet DHF. Medlemmerne har ikke personlig stemmeret på DHF´s generalforsamling.

 

Den tilsluttede klub har stemmeret og modtager et antal DHF-blade til klubbens disposition.

Medlemmerne kan deltage i alle DHF´s arrangementer.

 

Juniorer mellem 14 og 18 år kan optages som K-junior medlemmer.

 

Klubben betaler 9 kr. årligt pr medlem, mindst 250 kr., maximum 1500 kr.

 

 

Individuel EFSA/DHF medlem (I-medlem)

 

Medlemmer har stemmeret og er valgbar i begge organisationer og modtager personligt DHF bladet.

 

Medlemmer kan deltage i alle DHF og EFSA arrangementer. Til EFSA´s Europamesterskab har medlemmerne mulighed for at vinde de eftertragtede EFSA guld- sølv og broncenåle.

 

Juniorer mellem 14 og 18 år kan optages som junior medlemmer.

Det årlige kontingent udgør 240 kr. for seniorer og 120 kr. for juniorer

 

Life member (L-medlemsskab)

 

 

Ved 3 års medlemskab som I-medlem og efter det fyldte 30 år, kan der søges om optagelse som life-member. Medlemsskabet giver samme rettigheder som individuelt medlemskab.

Herudover har Life-members ret til at vinde specielle præmier ved EFSA arrangementer.

Der betales et engangsbeløb pt. 3600 kr og et årlig kontingent på 120 kr

 

Har et medlemskab din interesse, send en mail til kasseren med navn og adresse +telefonnr., er du under 19 år angiv fødselsår. Hvis klubmedlem angiv også klubnavn + antal medlemmer. Du vil kort tid efter modtage yderlige materiale.

Du kan også kontakte DHF´s kasserer eller en af de øvrige fra bestyrelsen for at få supplerende oplysninger.

 

Dansk Havfisker Forbund (DHF) er et Forbund af havfiskere, som blev stiftet i 1971.

Dansk Havfisker Forbund er aktiv medlem af European Federation of Sea Anglers (EFSA), som er en sammenslutning af mere end 20 medlemslande i Europa, som har aktiviteter indenfor havfiskeri. Herudover er Sydafrika og Zimbabwe tilknyttet EFSA. EFSA blev stiftet i Looe, Cornwall, England i 1961.

Dansk Havfiskerforbund